"BMS Chemie" - Automatska mašina za presovanje politetrafluoretilena

Presovanje teflona a zatim temperiranje na potrebnoj temperaturi određeno vreme služi kao postupak za proizvodnju najzahtevnijih i najopterećenijih zaptivniih elemenata.

Skraćeni opis procesa

U alatu za presovanje se vrši proces presovanja praškastog teflona određenom vrednošću sile i sa podešljivom brzinom u samom procesu presovanja i procesu otvaranja alata kako bi se izbegla pojava prevelekih naponskih oterećenja u otpresku i pojava vakuuma u samom alatu.

Konstrukcija alata je izvedena tako da se obezbedi proces automatskog ciklusa punjenja, presovanja i izbijanja otpresaka iz alata.

Pogledajte kratak prikaz probnog rada

          3D model alata       prikaz alata za pesovanje    hidraulički i pneumatski blok

Hidraulički sistem sadrži hidraulički agregat, razvodni blok i hidrauličke cilindre:gornji za presovanje i donji za otvaranje alata kao pripremu za nasipanje i za izbijanje otpreska.Gornji cilindar ima brzo i sporo kretanje i naniže i naviše, dok donji cilindar ima jednolično kretanje u oba smera podešljivom brzinom.

Pneumatski sistem obavlja sledeće funkcije:

  • funkciju doziranja praškastog teflona u alat kretanjem napred i potom kretanjem nazad
  • prihvatanje otpreska iz alata i spuštanje na tacnu na radnom stolu
  • ispuštanje otpreska na tacnu i ponovno vraćanje nazad.

Elektro sistem vrši napajanje i upravljanje mašine.Radni sto sa dve ose (X,Y) pokreću dva step motora. Slaganje otpresaka na tacni vrši se po sledećem algoritmu:

a) pomeranjem tacne po X osi n puta za programiranu dužinu u + smeru,

b) pomeranjem tacne po Y osi jedan put za programiranu dužinu,

c) pomeranjem tacne po X osi n puta za programiranu dužinu u - smeru,

d) ponavljanjem koraka od a) do c) dok i Y osa ne odradi pomeranje n puta

Algoritam obezbeđuje kontrolu procesa u ručnom i automatskom radu.

Upravljački sistem mašine baziran je na primeni PLC-a serije CJ1 OMRON i operativnog panela EasyView WeintekLabs, na kojem se vrši vizualizacija, upravljanje, signalizacija, dijagnostika i zadavanje parametara za rad mašine.

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži