Coca-Cola HBC Srbija, Rekonstrukcija elektro-upravljačkog sistema transporta flaša i paketa- Maj 2016

U fabrici Coca-Cola Hellenic u Beogradu, Servoteh doo je izvršio rekonstrukciju Siemens-ovog upravljačkog sistema, zamenom SIMATIC S5 sa SIMATIC S7 PLC konfiguracijom. Potrebno je bilo upravljati sa 20 trofaznih motora frekventnim regulatorima i sa četiri motora direktnim uključenjem. Motori pogone transportere za prenos flaša i paketa između mašina u pogonu.

Stanje pre rekonstrukcije

Stara PLC konfiguracija sastojala se od tri reka. Prvi, u kome se nalazio procesor, sadržao je module koji su prikupljali i slali signale u pogon. Druga dva reka služila su za upravljanje frekventnim regulatorima i kontaktorima putem digitalnih i analognih signala.

Stanje posle rekonstrukcije

Radi povećanja fleksibilnosti sistema, rešili smo da se pređe na upravljanje preko PROFIBUS komunikacije. Time smo izbacili dva reka i zadržali samo osnovni, koji smo proširili za jedan modul. Izvršili smo zamenu starih frekventnih regulatora, umesto kojih smo postavili nove regulatore - Siemens G120C. Takođe smo izvršili zamenu postojeće sinoptičke šeme na vratima ormara sa Siemensovim touch panelom. Bezbednosne zahteve, po standardu SIL 2, ispunili smo upotrebom safety ulaza na frekventnim regulatorima.

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži