Elektroremont, Makaze za sečenje bakarnih flahova - Jun 2015.

Za potrebe kompanije Elektroremont Servoteh doo je konstruisao i izradio uređaj (makaze) za odsecanje bakarnih flahova. Uređaj je koncipiran kao mobilni sistem koji kao radni fluid koristi komprimovani vazduh iz instalacije. Pomoću pneumatsko hidrauličkog pojačivača, pritisak vazduha 6 bar-a se podiže na pritisak ulja 300 bar-a koji se preko hidrauličkog cilindra koristi za ostvarivanje potrebne sile sečenja na čeljustima makaza.

Same makaze imaju masu od 12 kg, pa je na njima postavljena kuka za kačenje na balanser koji znatno olakšava manipulaciju uređajem.

Maksimalne dimenzije poprečnog preseka flahova koji se odsecaju su 40mm

  

     Makaze sa multiplikatorom na kolicima                                                   Makaze za odsecanje flahova

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži