Grundfos Srbija, Četvorovreteni zavijač - Jun 2014

Servoteh doo je projektovao i izvršio rekonstukciju četvorovretenog zavijača. Ovaj uređaj za zavijanje smo ugradili u stanicu kroz koju prolazi transportna traka po kojoj se kreću palete. Pre starta zavijanja u sistem četvorovretenog zavijača se ubace četiri vijka. Iz posebnog sistema se kroz crevo pod pritiskom vazduha uduvaju četiri vijka u uvodnik vijaka. Oni zauzmu poziciju iznad vrha alata zavijača.

Nakon toga sistem se podiže i alati zavijača guraju vijke kroz elastične čaure i vrši se zavijanje. Kada sistem senzora pokaže da su sva četiri vijka zavijena i da je postignut moment, sistem se vraća u početni položaj.

Uređaj ugrađen u transportnu stanicu Uređaj
3D model četvorovretenog zavijača

Fotografije uređaja

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži