Hidraulički sistem mobilnog postrojenja za punjenje koksa - Arcelor mittal Zenica - Februar 2013

Pocetkom 2013. SERVOTEH je prema projektnom zadatku naručioca uradio:

 • projekatnu dokumentaciju celog sistema,
 • konstrukciju svih podsklopova (razvodni blokovi, rezervoar, noseća konstrukcija cevovoda)
 • kompletnu mašinsku izradu,
 • nabavku svih komponenat,
 • montažu i integraciju celog sistema,
 • ispiranje sistema prema ISO 4406
 • funkcionalno ispitivanje celog sistema u skladu sa najstrožijim ISO standardima u ovoj oblasti.

Kratak opis projekta

Hidraulički sistem Mobilnog punjača koksa sastoji se od:

 • hidrauličkog agregata,
 • razvodnih blokova,
 • nezavisne filterske jedinice sa vazdušnim hladnjakom i
 • cevovoda.

Hidraulički agregat sadrži:

 • rezervoar (prohromski) zapremine 650 L,
 • dve klipno-aksijalne pumpe pogonjene elektromotorima snage 22 kW,
 • klipno-aksijalnu pumpu pogonjenu dizel motorom,
 • pritisne filtere na potisnoj liniji od svake pumpe pojedinačno,
 • dupleks filter na povratnom vodu,
 • ventile sigurnosti,
 • protokomer,
 • ostala potrebna armatura.

Šest razvodnih blokova opremljeni su sa preko 160 hidrauličkih ventila (razvodnici, nepovratno-prigušni ventili, ventili za ograničenje pritiska ....), sa preko 100 kuglastih slavina i sa test priključcima za manometar na svakom mestu na bloku za svaku liniju (P, T, A i B).
Nezavisna filterska jedinica sastoji se od krilne pumpe, pogonjene elektromotorom 2,2 kW, koja usisava ulje iz rezervoara i potiskuje ga kroz filter ka vazdušnom hladnjaku i nazad u rezervoar.
Cevovod je izrađen od cevi od nerđajućeg čelika veličine 1-1/2". Spajanje cevovoda sa rezervoarom i hidrauličkim blokovima izvršeno je pomoću fleksibilnih hidrauličkih creva. >

 

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži