Fabrika Kartona Umka, linearni električni oscilator - Jun 2006

Linearni oscilator je uređaj koji služi za pogon špriceva za pranje sita i filčeva u papirnoj industriji čime se oni štite, produžava njihov vek upotrebe i poboljšavaju radni uslovi.

Istovremeno se drastično smanjuje potrošnja energije, smanjuju izdaci za održavanje, povećava radna bezbednost i smanjuje potrošnja vode.

Osnovne tehničke karakteristike:

  • Hod 190 +/- 20 mm

  • Tačnost podešavanja hoda +/- 0,1 mm

  • Brzina kretanja 40 - 400 mm/min

  • Snaga motora 0,12 kW

  • Izlazni broj okretaja iz reduktora 82 o/min

  • Izlazni momenat 13,8 Nm

3D model električnog oscilatora

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži