Laboratorija Dr.Pavlović, linija za punjenje i pakovanje Pavlovićeve masti - Januar 2011

Servoteh d.o.o. je po zahtevu Lab.Dr.Pavlović projektovao , izradio i pustio u rad automatsku liniju za punjenje, pakovanje i etiketiranje čime je značajno unapredio proizvodnju originalne Pavlovićeve masti.

Osnovne karakteristike:

 • Potpuno higijenski proces punjenja i zatvaranja, bez kontakta sa čovekovim rukama;

 • Visoka produktivnost i efikasnost sistema;

 • Vrlo pouzdan upravljački sistem sa jednostavnim interfejsom prema operateru;

 • Izrađena od prohromskih materijala i duraluminijuma čime je omogućeno čišćenje i pranje;

 • Mogućnost jednostavne reglaže mašine za punjenje posuda mase od 50g do 400g;

 • Mogućnost punjenja masa različitih gustina

Osnovni moduli linije su:

 • Pripremni duplikator u kome se vrši mešanje i održavanje konstantne temperature mase pre punjenja u posude

 • Uređaj za automatsko ubacivanje posuda na liniju

 • Pneumatske duple punilice koje vrše istovremeno punjenje dve posude

 • Obrtni taktni sto koga čine sledeće stanice:

 • Ubacivanje posuda na taktni sto

 • Postavljanje zaštitne Al folije na gornji rub posude

 • Zavarivanje folije za rub posude

 • Automatsko postavljanje plastičnih poklopaca

 • Automatsko pričvršćivanje poklopaca

 • Izbacivanje posude sa taktnog stola na transporter etiketirke

 • Etiketirka za apliciranje etikete na bočnu stranu posude

 • Etiketirka za apliciranje etikete na donju stranu posude

 • Izlazni transporter sa rampom koji vrši raspodelu posuda radi završnog pakovanja

3D model linije

Fotografije linije u proizvodnom pogonu investitora

Video snimak linije u radu

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži