Fabrika Kartona Umka, pneumatski linearni oscilator - Oktobar 2012

Linearni oscilator je uređaj koji služi za pogon špriceva za pranje sita i filčeva u papirnoj industriji čime se oni štite, produžava njihov vek upotrebe i poboljšavaju radni uslovi.

Istovremeno se drastično smanjuje potrošnja energije, smanjuju izdaci za održavanje, povećava radna bezbednost i smanjuje potrošnja vode.

Prednost pneumatskog oscilatora u odnosu na električni je to što je za pogon i upravljanje radom oscilatora potreban samo dovod komprimovanog vazduha. Promena smera kretanja se vrši pomoću pneumatskih senzora. Sve odabrane pneumatse komponente odlikuje robustan dizajn, otpornost prema koroziji i pouzdan rad u tako teškim radnim uslovima (visoke teperature, veoma visok procenat vlažnosti u vazduhu…)

3D model pneumatskog oscilatora u sklopu sa nosačem šprica

3D model pogona oscilatora

Fotografije pn.oscilatora iz montaže

Video probnog puštanja u rad

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži