Pobjeda Goražde, Laboratorijska mašina za formiranje usporivača

Februar 2015.

Laboratorijski uređaj za formiranje tela usporivača se sastoji od jedne palate sa alatom, jedne stanice za doziranje, stanice za punjenje, stanice za izmenu alata kao i sistem za koračanje.

Upravljački sistem je izveden pneumologikom i ima mogućnost automatskog obavljanja ciklusa naizmenično punjenje-presovanje u zavisnosti od toga koliko se ciklusa zada.

Maj 2015.

Servoteh doo je izvršio projektovanje i izradu laboratorijskog uređaja za formiranje tela usporivača. Ovaj uređaj se sastoji od jedne palete sa alatom, jedne stanice za doziranje, stanice za punjenje, stanice za izmenu alata kao i sistema za koračanje.

Upravljački sistem je izveden pneumologikom i ima mogućnost automatskog obavljanja ciklusa naizmenično punjenje-presovanje u zavisnosti od toga koliko se ciklusa zada.

3D model laboratorijskog uređaja

Presovanje obavljaju pneumo-hidraulički cilindri vertikalno postavljeni sa silom podesivom u opsegu 150 -450 daN (pri radnom pritisku vazduha 6 bara). Brzina presovanja je kontrolisana hidrauličnim cilindrima i za svaku radnu tačku je ograničena blendom na 12mm/s i može se kontinualno smanjivati.

Doziranje vrše pneumatski cilindri horizontalno postavljeni sa podesivim vibriranjem radi poboljšanja efekta punjenja i pražnjenja dozatora.

Fotografije uređaja:

    

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži