Hidraulički blokovi

Projektujemo nove hidrauličke blokove sa širokim dijapazonom I funkcija I veličina.

Naši inženjeri mogu izvršiti snimanje priključnih vodova I priključnih površina postojećeg hidrauličkog bloka I na osnovu snimljenog stanja konstruisati I izraditi ekvivalentni hidraulički blok sa otklanjanjem eventualno uočenih nedostataka .

Svako projektno rešenje I u funkcionalnom I konstruktivnom aspektu prezentujemo Naručiocu kako bi pre izrade dobili potpunu saglasnost na predloženo rešenje

Na slikama možete videti neke od realizovanih blokova:

 

Prikaz preseka hidrauličkog bloka

 

3D model hidrauličkog bloka sa razvodnicima

Za sve informacije nam se obratite na: office@servoteh.rs ili pozovite 011/3732959;

 

 

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži