Servo-pneumatski natok

FUNKCIJE NATOKA FORMERA

 

  • Reguliše jednakost brzine natočnog mlaza po celoj širini trake i visini kontaktne zone tečne mase sa natokom,
  • Svojim dejstvom na protok mase stvara laminarni tok bez turbulencija,
  • Reguliše brzinu isticanja mase, pri čemu je uskladjuje sa brzinom sita i održava na istoj ili nešto nižoj vrednosti,
  • Obezbedjuje tehnološke uslove za pravilnu i ravnomernu disperziju vlakana.

PRINCIP RADA NATOKA

Dosadašnja rešenja natoka su imala mehaničko podešavanje gornje usne (izlazni procep gde se formira traka usled dejstva odsisnog formera). Zahtevi za upravljanjem sa vrednošću ovog razmaka i njegovim podešavanjem u toku rada rezultirali su složenim rešenjima servo upravljanja koja su integrisana u natoke. Pojavila su se rešenja sa servo motorima koji su raspoređivani na jednakim rastojanjima i sinhrono su prema upravljačkim signalima vršili primicanje i odmicanje gornjeg dela natoka od odsisnog formera. Problemi koji su se javili u raznim zemljama bili su veliki.Sami motori su na tačkama svog dejstva pravili promenjive ugibe cele konstrukcije. Rešenje je nađeno u integraciji servopneumatike jer je njeno dejstvo ravnomerno tokom cele dužine natoka.

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži