Politika kvaliteta

SERVOTEH d.o.o. je uspostavio svoju politiku kvaliteta radi sigurnosti da će proizvodi koje isporučujemo ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika i zahteve važećih zakona i propisa, kao i radi poboljšavanja efektivnosti uspostavljenog sistema manadžmenta kvaliteta .

SERVOTEH d.o.o. svoje poslovanje usmerio je ka cilju da postane pouzdan dobavljač mašina, opreme i rezervnih delova.

Ovaj cilj SERVOTEH d.o.o. ostvaruje analizom i unapređenjem svih procesa, izgradnjom poverenja između zaposlenih i menadžmenta i pružanjem kompletnih rešenja svojim klijentima, kao i kroz neprekidnu težnju za stalnim usavršavanjem.

Vrednosti na kojima se zasniva naše poslovanje su:

  • Kontinuirano praćenje i povećanje zadovoljstva korisnika,
  • Izgradnja liderske uloge menadžmenta,
  • Modernizacija opreme i obuka zaposlenih,
  • Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovodenju, vrednovanju svih aktivnosti u procesu rada,
  • Stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga,
  • Primena svih domaćih i međunarodnih standarda i normi u procesu proizvodnje,
  • Poštovanje svih mera za bezbedan i zdrav rad zaposlenih i korisnika opreme i delova,
  • Razvijanje partnerskih odnosa sa dobavljačima.

Svi zaposleni su svesni svoje uloge i značaja u našem sistemu i dužni su da se pridržavaju principa ove politike.

Menadžment SERVOTEH d.o.o. vrši stalnu analizu i unapređivanje svog sistema.

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži