Sinter AD, automat za opsluživanje ekscentar prese sa vibro dodavačem - Oktobar 2011

Servoteh d.o.o. je projektovao i izradio automat koji je zamenio čoveka na operaciji opsluživanja ekscentar prese. U pitanju je kalibrisanje sinterovanih delova gde je operater ručno postavljao delove na trn (ispod bata prese) i nakon završene operacije kalibrisanja skidao isti sa trna. To je veoma naporan, zamoran i monoton posao, zbog čega je postojala velika opasnost od ozbiljne povrede ekstremiteta radnika.

Novi automat za opsluživanje oslobodio je čoveka ove opasne operacije, uz istovremeno povećanje kapaciteta proizvodnje za 50%.

Uz automat, izrađen je i vibro dodavač koji vrši automatsko dopunjavanje magacina automata čime je obezbeđena mogućnost automatskog, autonomnog rada mašine.

3D model automata i vibro dozatora

Fotografije opreme integrisane na ekscentar presu

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži