"Fabrika Hartije Beograd", španeri filca - Novembar 2011

Servoteh doo je za Fabriku Hartije Beograd konstruisao i izradio španere (zatezače) filca za proizvodnu liniju za proizvodnju papira. Svi vitalni delovi uređaja su izrađeni od nerđajućeg kiselo-otpornog čelika. Zatezanje se vrši pomoću pogonske grupe koja se sastoji od hidromotor-reduktora za „grubo“ i pneumatskog cilindra za „fino“ zatezanje, a sve u cilju ostvarivanja što preciznije sile zatezanja. Filc koji se zateže je veoma osetljiv na povećanje sile u njemu koja može uzrokovati kidanje, a zamena filca je dugotrajna i komplikovana.

3D model

 

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži