Tara Aerospace, Uređaj za formiranje tela usporivača U-UD12 - Avgust 2015

Servoteh doo je izvršio projektovanje i izradu uređaja za formiranje usporivača. Ovaj uređaj je linijski transfer koji ima linearni radni sto sa 22 palete. Palete se kreću koračno u krug i u svakom koraku se pomere za jednu poziciju.

Uređaj se sastoji od radne linije, linije za izmenu komada i dve linije poprečnog transporta. U radnoj liniji se nalaze stanice za doziranje i za presovanje. Postoji deset stanica (6 stanica za doziranje i 4 stanice za presovanje). Upravljački sistem je izveden pneumologikom.

3D model uređaja U-UD12

Presovanje obavljaju pneumo-hidraulički cilindri vertikalno postavljeni sa silom podesivom u opsegu 150 -450 daN (pri radnom pritisku vazduha 6 bara). Brzina presovanja je kontrolisana hidrauličnim cilindrima i za svaku radnu tačku je ograničena blendom na 12mm/s i može se kontinualno smanjivati.

Doziranje vrše pneumatski cilindri horizontalno postavljeni sa podesivim vibriranjem radi poboljšanja efekta punjenja i pražnjenja dozatora.

Uređaj ima tri radna režima:

- Ručni - Kada je uređaj u ručnom režimu tada je moguće svaku funkciju svake stanice posebno pokretati.

- Pojedinačni - U pojedinačnom režimu rada postoji mali komandni orman sa dvoručnom komandom.

- Automatski - U automatskom režimu uređaj neprestaNo radi cikluse (odnosno onoliko ciklusa koliko je zadato na brojaču).

Svi pogoni na modulu su pneumatski, proizvedeni od strane Aventics-a

Fotografije uređaja:

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži