Vagar A.D., hidraulicki sistem trosekcijske podizne platforme - April 2011

Servoteh d.o.o. je za potrebe kompanije Vagar AD projektovao i realizovao hidraulički sistem trosekcijske podizne platforme.

Projekat je obuhvatao:

  • Pumpne agregate (3 kompleta) sa elektromotorima snage 7,5 KW i pumpama 20 do 25 l/min, radnog pritiska do 160 bara;

  • Hidraulički blokovi (3 kompleta) sa obezbeđenjem ravnomernog podizanja sve tri sekcije nezavisno od različitog opterećenja, držanja pozicije u podignutom pložaju nezavisno od različitog opterećenja sekcija i obezbeđenjem ravnomernog spuštanja sve tri sekcije, nezavisno od različitog opterećenja;

  • Hidraulički rezervoar odgovarajuće veličine sa svim upravljačkim i filterskim komponentama potrebnim za ispravno funkcionisanje sistema.

  • Povezivanje cevne i crevne instalacije;

  • Puštanje u rad u pogonu Naručioca.

Fotografije sa montaže i puštanja u rad

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži