ZIN Topčider, Termoregulaciona jedinica ST-1601 - Maj 2016.

Sevoteh doo je projektovao i izradio termoregulacionu jedinicu koja se integriše u sistem duboke štampe sa proverom i podešavanjem parametara u radnom režimu.

Termoregulaciona jedinica je kompaktna periferna jedinica namenjena za regulaciju temperature određenih elemenata mašine za štampanje sa sistemom vlaženja raspršivanjem, nezavisnim hlađenjem ili zagrevanjem delova mašine.

Regulacija tempereture svakog elementa vrši se pomoću zatvorenog sistema cirkulacije vode.

Karakteristike:

  • Rezervoar za hlađenje vode 300 l;

  • Izmenjivač toplote za indirektno hlađenje;

  • 6 zatvorenih kružnih tokova regulacije za kontrolu temperature elemenata mašine za štampanje montirano na nezavisnim modulima;

  • Instalisana snaga 50 kW;

  • Regulacija temperature pomoću trogranih mešnih ventila na osnovu izmerene temperature fluida u zatvorenom kružnom toku;

  • Opseg regulacije temperature 8°C - 90°C;

  • Indikacija protoka;

  • Radni pritisak max 6 bar.

Model termoregulacione jedinice Model modula termoregulacione jedinice

Partneri

Logo BOSCH


Frekventni regulatori

  

Frekventni regulatori Bosch Rexroth!


Ko je "Online"

na mreži na mreži